SK Peserta PLPG LPTK Rayon 232 IAIN Surakarta

Lampiran SK Mapel Qur’an Hadits

Lampiran SK Mapel Akidah Akhlak

Lampiran SK Mapel Fiqih

Lampiran SK Mapel Sejarah Kebudayaan Islam

Lampiran SK Mapel Bahasa Arab

Lampiran SK Mapel Guru Kelas RA

Lampiran SK Mapel Guru Kelas MI