Nama  Drs. Sukirman, M.Ag. foto
 NIP  19630815 199503 1 001
 TTL  Garut, 15 Agustus 1963
 Jurusan / Prodi  Pendidikan Bahasa Arab
 Email  [email protected]
 Website  
 Riwayat Pendidikan  S1 : IAIN Sunan Gunungdjati th. 1989
 Bidang Ilmu : Bahasa Arab
 S2 : IAIN Syahid Jakarta th. 1994
 Bidang Ilmu : Magister Agama
 S3 :
 Bidang Ilmu :
 Keahlian  Ilmu Pendidikan Islam
 Judul Desertasi