Nama Nur Asiyah, S.S., M.A. foto
 NIP 19810426 201101 2 004
 TTL Karanganyar, 26 April 1981
 Jurusan / Prodi Sastra Inggris
 Email [email protected]
 Website  
 Riwayat Pendidikan  S1 : STAIN Surakarta th. 2006
 Bidang Ilmu : Sastra Inggris
 S2 : UGM Yogyakarta th. 2010
 Bidang Ilmu : Pengkajian Amerika
 S3 :
 Bidang Ilmu :
 Keahlian Sastra  Inggris
 Judul Desertasi