NO NAMA  NIP  TTL E-MAIL MATA KULIAH KEAHLIAN
1 2 3  4  5 6
1 Hery Setiyatna, M.Pd. 19691029 200003 1 001 Pengembangan Sistem Evaluasi
2 Drs. H. Suparmin, M.Pd. 19521010 197703 1 003 Manahemen Lembaga Pendidikan Islam
3 Drs. Subandji, M.Ag. 19610102 199803 1 001 Imla’ dan Khitobah
4 Subar Junanto, S.Pd., M.Pd. 19820611 200801 1 011 Media dan Teknologi Pembelajaran
5 Retno Pangestuti, M.Psi. 19790415 200912 2 002 Psikologi Perkembnagan AUD
6 Abdulloh Hafziq, S.Pd.I., M.Pd.I. 19860716 201503 1 003 Pembelajaran Al Qur’an AUD