Nama  Abdulloh Hafziq, S.Pd.I., M.Pd.I. foto
 NIP  ‘19860716 201503 1 003
 TTL  Demak, 16 Juli 1986
 Jurusan / Prodi  Pendidikan Guru Raudhatul Athfal
 Email  [email protected]
 Website  
 Riwayat Pendidikan  S1 : IAIN Wali Songo
 Bidang Ilmu :  PAI
 S2 : UIN Sunan Kalijaga
 Bidang Ilmu :  PGRA
 S3 :
 Bidang Ilmu :
 Keahlian  Pembelajaran Al Qur’an AUD
 Judul Desertasi

 

No Penelitian Karya Tulis Buku
1